Missie - Mervi NV/SA/Ltd

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nederlands
ONZE DOELSTELLINGEN:

Customer Relationship Management (CRM) krijgt steeds onze hoogste aandacht dmv. volgende principes:

KWALITEIT:
De door Mervi nv geleverde producten voldoen aan al de wettelijke normen. Leveranciers worden geselecteerd op basis van strenge criteria teneinde een constante kwaliteit te kunnen waarborgen. Het is een blijvende betrachting van de vennootschap om de kwaliteit van haar producten te verbeteren en haar know-how te optimaliseren.

VAKMANSCHAP:
Door haar ervaring en technische kennis kan Mervi nv haar klanten de meest geschikte verpakkingsmaterialen en oplossingen voor uw verpakkingsproblemen aanbieden.

SERVICE EN FLEXIBILITEIT:
Een uitgebreide technologische kennis van machines en de aangewende verpakkingsmaterialen staan borg voor snelle en adequate oplossingen voor de steeds wisselende behoeften en problemen.
Ons Warehouse Management System (WMS) zorgt voor compleet beheer en doorgedreven controle van de in-en uitgaande bewegingen van onze permanente voorraden.
Eigen distributiefaciliteiten zorgen voor een maximale flexibiliteit en snelle, just-in-time leveringen.

BETROUWBAARHEID:
Een permanente controle op de geleverde producten stelt ons in staat om gebreken in een zeer vroeg stadium op te sporen, zoniet uit te sluiten.Een goede klantenrelatie en een eigen beheer van onze stocks en logistiek vormen de hoekstenen van onze bedrijfsvoering.

CLIENTEEL:
Ons voornaamste cliënteel bevindt zich in de voedingssector. Hierbij komen de vleeshandel en de vleesverwerkingsnijverheid op de eerste plaats, gevolgd door de handel in bereide maaltijden, zuivel, bakkerijproducten enz. In deze sector worden strenge eisen gesteld en is een gespecialiseerde kennis van het allergrootste belang gezien de kwaliteit van de producten die ten allen tijde gegarandeerd moet worden.
Een kleinere groep van ons cliënteel situeert zich in de non-foodsector. Ook hier vindt vacuumverpakking zijn toepassing in specifieke productverpakkingen.

HACCP:
De ontwikkeling van de producten en de leveringen voldoen aan alle HACCP-normen.
Al de noodzakelijke, meest recente referentiefiches van de producten worden op het eerste verzoek ter beschikking gesteld.
Alle geleverde producten zijn geschikt voor direct contact met levensmiddelen.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu